Aandoeningen

Hernia en wervelkanaalstenose Wat houdt het in?
Hernia en wervelkanaalstenose
Osteoporose en wervelinzakking

Behandelingen

PLIF Posterieure lumbale intercorporele fusie
PLIF

   

Spondylolyse en spondylolisthesis Pijn en instabiliteit laag in de rug
Spondylolyse en spondylolisthesis
Kyfose en scoliose Verkromming of scheefstand in de rug
Kyfose en scoliose

    

Stadspoli-Rug voor volwassenen met rugproblemen

Het is bekend dat 60 tot 90 % van alle mensen ooit last van rugpijn heeft. Meestal is niet een duidelijke oorzaak voor de pijn aan te wijzen. Dat is echt vervelend want U heeft wel pijn! Bij de Stadspoli-Rug bekijken we met een team van deskundigen wat er aan uw pijn gedaan kan worden en hoe u zo snel mogelijk weer verder kunt. De meeste patiënten kunnen na goed onderzoek verder geholpen worden door fysiotherapeut en/of huisarts Een klein deel van de patiënten wordt doorverwezen voor verder specialistisch onderzoek of behandeling. Voor een bezoek aan de stadspoli-rug heeft u een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig.

De stadspoli-rug in Scharn en Maastricht-West biedt:
  • Korte wachttijden
  • Géén eigen risico
  • Team van deskundigen: er wordt meteen onderzocht welke hulp voor u het beste is
  • Samenwerking met uw huisarts en een team van gespecialiseerde fysiotherapeuten in de regio
rugpijn

Voor een nauwkeurige beoordeling van uw problemen vragen we u op de poli ook een vragenlijst op de iPad in te vullen. De antwoorden komen meteen in uw medisch dossier. Zo weet de arts al meteen veel over uw klachten en kan later bij een volgende bezoek makkelijk vergelijken hoe het met uw klachten is gegaan. Na een uitvoerige intake waarbij ook aandacht is voor psychische of sociale problemen, wordt u verwezen naar de meest geschikte behandelaar.

Lees hier een interview met specialisten en huisartsen over de Rugpoli in de wijk (Stadspoli)

In het Spine Centrum Maastricht/Stadspoli-Rug werken de specialismen Orthopedie, Anesthesiologie (pijnpoli), Neurochirurgie, Neurologie, Revalidatie, Medische psychologie en Psychiatrie samen. Het is gebleken dat hardnekkige problemen als rugpijn het beste behandeld worden, als de kennis van verschillende medische specialismes gebundeld wordt. Door betere afstemming van onderzoek en behandelplan kunnen  onnodige vertragingen en zelfs overbodige behandelingen voorkómen worden. Er zijn korte toegangstijden en er is een coördinerend specialistisch verpleegkundige die fungeert als centraal aanspreekpunt voor patiënten.

Lees hier meer over rugpijn of rugaandoeningen.

Klik hier voor meer informatie over het Kinderrugcentrum MUMC+

 

Sluit de enquête