Rotatorcuff letsel

U hebt last van één of meer gescheurde rotatorcuffpezen. Dit veroorzaakt pijn en krachtverlies in de aangetaste schouder. Wanneer de pees slechts gedeeltelijk is ingescheurd, hebt u pijn maar nog een redelijk goede beweeglijkheid van de schouder. Hoe groter de scheur, hoe groter doorgaans de bewegingsbeperking of het krachtverlies. Bij een volledige scheuring van de pees is het meestal onmogelijk om uw arm naast het lichaam op te tillen.

Wat doen rotatorcuffpezen?

De rotatorcuff bestaat uit 4 spieren en pezen die het schouderblad met de kop van de bovenarm verbinden. De spieren liggen deels op het schouderblad en samen met de pezen en het gewrichtskapsel bedekken ze de hele schouderkop. De functie van de rotatorcuff is om de kop centraal in de schouderkom te houden. Daarnaast heeft ze een belangrijke rol bij het optillen en draaien van de arm. De bovenste pees van de rotatorcuff ligt zeer kwetsbaar boven de kop en onder het acromion (zie illustratie), die het dak van de schouder vormt. Tussen de kop en het dak kan een inklemming of irritatie van de pees ontstaan: het impingement syndroom. Bovendien is de bovenste pees slecht doorbloed, waardoor deze zichzelf slechter herstelt dan andere weefsels. Door wrijving en dit slechtere herstelvermogen van de pees kan slijtage ontstaan en dit kan uiteindelijk tot een scheur in de pees leiden. Zo’n gedeeltelijke of gehele scheuring ontstaat vaak bij personen boven de 60 jaar, maar dit leidt niet bij iedereen tot klachten. Bij jongere mensen kan door een val of verwonding zo’n scheuring ontstaan.

De diagnose

De diagnose bij een gescheurde rotatorcuffpees wordt vastgesteld op basis van lichamelijk onderzoek. Via röntgenonderzoek ontstaat een algemeen beeld van de schouder. Om de kwaliteit van de rotatorcuff te beoordelen en het type scheur te bepalen, is een MRI-onderzoek nodig. De kwaliteit van de pees, in combinatie met de leeftijd van de patiënt, bepaalt of de scheur nog operatief te herstellen is. Volledige scheuringen (rupturen) in de rotatorcuff worden meestal zo snel mogelijk hersteld, omdat zonder herstel de kwaliteit van de pees na verloop van tijd achteruitgaat en de scheur groter wordt. Bovendien kan de conditie van de spier waaraan de pees vastzit achteruitgaan. Kleine, niet volledige scheuren worden meestal niet hersteld. De vooruitzichten van een rotatorcuffruptuur zijn ongunstig. De kans op spontane verbetering is klein en ook na een succesvolle operatie wordt de kwaliteit van de pees op termijn slechter en zal opnieuw scheuren.

Wanneer de pees onherstelbaar is vanwege de kwaliteit van de pees, zijn er nog een aantal alternatieven. Het belangrijkste is dat u een oefentherapie (cuff training) volgt. Doel van deze training is dat de andere spieren van de rotatorcuff de functie van de bovenste pees deels opvangen. Na een succesvolle oefentherapie nemen uw pijnklachten af. Bij sommige patiënten ontstaat vocht in het gewricht of in de slijmbeurs. Hiertegen worden cortisone-injecties gegeven.

Wanneer is een hersteloperatie mogelijk?

 Voorwaarden voor een hersteloperatie zijn onder meer dat u jonger dan 60 jaar bent, dat de kwaliteit van de pees goed is en dat deze zich niet te ver teruggetrokken heeft. Ook mag er geen sprake zijn van artrose in de schouder

Sluit de enquête