Scoliose Specifieke Oefentherapie (SSO)

Bij patiënten met  scoliose wordt vaak oefentherapie voorgeschreven. Het doel is te proberen verergering van de scoliose ( = progressie) te voorkómen. Daarnaast is het belangrijk dat je je spieren sterk en soepel  houdt, ook als je een brace moet dragen. Door de International Society on Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT) zijn zeven verschillende oefenmethodes geaccepteerd bij de behandeling van scoliose. Bij al deze methodes wordt gewerkt aan bewustwording van de houding, het corrigeren van de scoliose in drie richtingen (3D),  het oefenen van dagelijkse activiteiten in een goede houding en het behouden van de verbeterde houding. Door goed onderzoek  komt er geleidelijk meer bewijs voor de werkzaamheid van de methodes. Nieuw onderzoek moet aantonen welke methodes en welke oefeningen het best werken voor verschillende patiënten. Hier kun je het  Engelstalige artikel lezen waarin de methodes beschreven en vergeleken worden.

Scoliose Specifieke Oefentherapie (SSO)  volgens Schroth
scoliose specifieke oefentherapie schroth

In Nederland wordt het meest gewerkt volgens de methodes van Schroth: de 3D-Schroth-therapie en Schroth Best Practice. Deze oefenmethodes kunnen worden gebruikt bij kinderen, jongeren en volwassenen.

Afhankelijk van de ernst en de vorm van de scoliose zal de oefentherapeut een oefenschema samenstellen. Meestal wordt begonnen met één keer per week een sessie. Daarna wordt geleidelijk afgebouwd naar één keer per twee à drie weken. Sommige oefeningen moet je thuis doen. Oefeningen om een andere houding aan te leren hebben het meeste effect als je ze vaak doet. Dan wordt het aannemen van de nieuwe houding vanzelf een goede gewoonte. Sommige oefeningen kun je ook gemakkelijk doen bij dagelijkse activiteiten als tandenpoetsen, afwassen en tv-kijken

Waar let de SSO-therapeut op bij het opstellen van een plan?
Met Schroth-oefentherapie wordt geprobeerd steeds de drie dimensies van de verkromming te behandelen (voor-achterwaarts, zijwaarts en draaiing). Afhankelijk van het type scoliose wordt door de Schroth-therapeut een behandelplan opgesteld, dat precies past bij jouw bocht(en). Hierbij kijkt de therapeut naar het volgende:

S en C vormige scoliose
 • Is er een enkele bocht (C-scoliose) of zijn er dubbele bochten (S-scoliose)?
 • Hoe ver zijn de wervels gedraaid (rotatie)?
 • In welk deel van de wervelkolom zit(ten) de scoliosebocht(en)?
 • Hoe soepel of stijf is/zijn de bocht(en)?
 • 'Statiek’ (balans, holle/bolle rug)
 • Spierkracht en spierlengtes
Wat train je bij 3D-scoliosetherapie?
 • Bewustwording van de scoliose en de voorkeurshouding
 • 3D-correctie van de scoliose: de oefeningen gaan tegen de bocht en rotatie in. Ze worden vooral asymmetrisch uitgevoerd en ondersteund door speciale ademhalingstechnieken.
 • Correctie van de  bochten laag (lumbaal) of hoog (thoracaal) in de rug met een specifiek oefenprogramma.
 • Spierversterkende oefeningen vanuit een gecorrigeerde houding
 • Technieken om stugge bochten soepeler te maken
 • Trainen van dagelijks functioneren in een gecorrigeerde houding
 • Werken aan een zo goed mogelijke  ‘statiek’.
  Scoliose specifieke oefentherapie schroth
Wat train je bij Schroth Best Practice

Deze methode is vereenvoudigd en de oefeningen kunnen makkelijk  thuis of op school worden toegepast. Er wordt vooral gewerkt aan:

 • Bewustwording van de scoliose en de voorkeurshouding
 • Aanleren en trainen van dagelijkse houdingen (zoals zitten, staan en lopen in “over” -correctie) waarbij zoveel mogelijk “uit de scoliosebocht” wordt gewerkt.
 • 3-dimensionale scoliosecorrectie door middel van “over”-correctie, zo nodig ondersteund met ademhalingstechnieken en bepaalde handgrepen.
 • Krachttraining van bepaalde spiergroepen
 • Versoepelen van stugge bochten
 • Optimaliseren van de ‘statiek'
Overzicht van SSO-therapeuten

Klik hier voor een overzicht van SSO-therapeuten in de regio Zuid-Nederland. Al deze therapeuten hebben na hun opleiding fysiotherapie/oefentherapie Cesar/Mensendieck een of meerdere cursussen gevolgd waaronder Schroth Best Practice van Weiss en/of Schroth Bad Sobernheim en/of BSPTS van Rigo en/of SEAS van Negrini. Meer informatie vind je op: www.schroth-therapeut.nl.

Waar komen de oefenmethodes volgens Schroth vandaan?

Katharina Schroth, zelf scoliosepatiënt, ontwikkelde rond 1920 een behandelmethode voor scoliosebochten groter dan 70 graden.  In de jaren ’70 ontwikkelde haar dochter, fysiotherapeut Christa Lehnert-Schroth, de methode verder. Er kwam een uitgebreid programma met speciale oefeningen voor grote, kleine, enkele en dubbele bochten. Deze originele Schroth-methode wordt in diverse klinieken in Duitsland toegepast  en verder doorontwikkeld en is internationaal door de SOSORT (de internationale organisatie voor onderzoek naar behandeling van scoliose) erkend.

Dr. Hans-Rudolf Weiss, fysiotherapeut/orthopeed en zoon van Christa Lehnert-Schroth vereenvoudigde de oefenmethode zodat deze gemakkelijk toepasbaar is in de dagelijkse praktijk (thuis en op school). Dit programma wordt 'Schroth Best Practices' genoemd.

 •  

   

   

   

   

Sluit de enquête