Scoliose is een zijdelingse verkromming van de wervelkolom. Scoliose zonder oorzaak bij baby's en dreumesen onder de drie jaar (IIS) gaat meestal vanzelf over. Wel is onderzoek nodig om vast te stellen dat er geen oorzaak voor de scoliose is te vinden. 

We controleren uw kind regelmatig als het Infantiele Idiopathische Scoliose heeft. In zeldzame gevallen gaat de infantiele idiopathische scoliose niet vanzelf over.Als de aandoening bij ongeveer drie jaar niet hersteld is, spreken we van Juveniele Idiopathische Scoliose.

IIS is een ander soort scoliose dan congenitale (of aangeboren) scoliose, die ook op jonge leeftijd optreedt . Bij congenitale scoliose is er wel een oorzaak voor de kromming in de wervelkolom aan te wijzen, namelijk een aangeboren afwijking aan een of meer  wervels. Voor informatie over aangeboren scoliose: Congenitale scoliose

 

Sluit de enquête