Mbrace Maastricht-brace scoliose brace Maastricht

De Maastricht-brace is een nieuw soort scoliose-brace. Scoliose-braces zijn bedoeld om verergering van idiopathische scoliose te stoppen en operaties zoveel mogelijk te voorkómen.

Een brace werkt alleen als je hem een groot deel van de dag draagt. Daarom is het belangrijk dat de brace zo fijn mogelijk zit en goed past. Dan kun je hem echt elke dag voldoende uren dragen. En pas dan kan de brace zijn werk doen en operaties voorkómen. Bij het bedenken en ontwerpen van de Maastricht-brace is daarom goed geluisterd naar jongeren: wat vinden zij belangrijk om een brace-behandeling vol te kunnen houden?

Ervaringen met de Maastricht-brace
scoliose brace mbrace Maastricht

Jongeren die ervaring hebben met zowel de Bostonbrace (wereldwijd de meest gebruikte brace) als de Maastricht-brace melden dat de Maastricht-brace fijner is om te dragen. Vooral de zelfstandigheid bij aan- en uittrekken (voorsluiting) wordt gewaardeerd. Verder is de Maastricht-brace enigszins flexibel, zodat je makkelijker kunt bewegen dan in een volledig stijve brace. Ook hebben de delen van de brace hebben openingen waar het kan, zodat je minder last hebt van transpiratie.  De brace is licht van gewicht, zoveel mogelijk van zachte materialen gemaakt en te bestellen in veel kleuren en prints

In sommige gevallen is een Maastricht-brace toch niet geschikt  Dan kiezen we meestal voor een Boston-brace.

Hoe werkt de Maastricht-brace?
hoe werkt scoliosebrace Mbrace

De werking van de Maastricht-brace is deels vergelijkbaar met die van de Bostonbrace, maar de zijdelingse druk en de de-rotatiekrachten (krachten die de draaiing van de wervelkolom stoppen) in de Maastricht-brace zijn wat groter en beter gericht op de bochten. Afhankelijk van de plaats en de grootte van de bocht(en) drukt de brace op verschillende plaatsen op de romp. De grotere druk en beter gerichte de-rotatiekrachten worden bereikt  doordat  de brace instelbaar is met een instelbare pad (= druk-kussen) aan de binnenkant van de brace en met verstelbare sluitingen. Gedurende de behandeling kan de druk zo nodig steeds worden aangepast.  De Maastricht-brace blijft daardoor steeds optimaal inwerken op de bochten en op de gibbus.

Wetenschappelijk onderzoek

Tien jaar geleden zijn we begonnen met de ontwikkeling van de nieuwe brace. De aanleiding was dat patiënten klaagden over het ongemak van de bestaande braces ; ze droegen die daardoor vaak onvoldoende lang, wat maakte dat de behandeling minder kans van slagen had en te veel jongeren toch nog geopereerd moesten worden.

x

Daarnaast ontdekten we dat bochten op lenden-niveau vaak anders reageerden op brace-behandeling dan bochten op borst-niveau, terwijl ze in de bestaande braces gelijk behandeld werden. We dachten dat dat beter kon. Geleidelijk aan bedachten we steeds nieuwe aanpassingen om de brace comfortabeler te maken en om de corrigerende krachten beter op de bochten te richten. Zo ontstond in de loop der jaren de Maastricht-brace.

Omdat de Maastricht-brace een nieuwe brace is, doen we steeds onderzoek naar de resultaten van de behandeling. Uit dit onderzoek blijkt dat

  • de Maastricht-brace de bocht(en) net zo goed corrigeert als de Bostonbrace bij de start van de behandeling (in-brace-correction).
  • patiënten een betere kwaliteit van leven rapporteren bij gebruik van een Maastricht-brace, hoewel de corrigerende krachten in de brace groter en beter gericht zijn.
  • van de eerste groep patiënten die met een Maastricht-brace zijn behandeld en uitbehandeld zijn, 77% niet geopereerd hoefde te worden voor hun scoliose.

Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de het draagcomfort van de brace en de kwaliteit van leven van jongeren: hoe kunnen we dat nog verder verbeteren? Ook worden verschillende onderzoeken gedaan naar verdere verbetering van het werkingsmechanisme van de brace en wordt gekeken naar de longfunctie en analyseren we het bewegingspatroon van jongeren met een brace. Verder proberen we nog nauwkeuriger uit te zoeken hoe lang een brace precies gedragen moet worden om operaties te voorkomen. We gebruiken bij deze onderzoeken bio-sensors voor druk en temperatuur in de brace. In de toekomst zal aan deze sensors een app gekoppeld zijn die je feedback geeft over het dragen van de brace. 

Aanmeten van de Maastricht-brace

Om een goed werkende Maastricht-brace voor je te maken, zijn er twee methodes: Prefab of met een gipsmodel. Lees meer over het aanmeten en dragen van een brace.

scoliosebrace mbrace achterzijde
scoliosebrace Mbrace voorsluiting

 

Sluit de enquête