Twee soorten operaties bij Juveniele Idiopathische Scoliose

Bij bochten in de wervelkolom groter dan ongeveer 50 graden is een operatie nodig. Bij een operatie moet een deel van de wervelkolom worden vastgezet. Dit zorgt ervoor dat de scoliose niet verder verergert, maar belemmert ook de verdere groei van dat deel van de wervelkolom. De operaties voor kinderen met JIS worden steeds verbeterd om ervoor te zorgen dat de wervelkolom en de borstkas (met hart en longen) zoveel mogelijk kunnen groeien. Er zijn verschillende operatie-systemen. Afhankelijk van de soort bocht, de plaats van de bocht en de gezondheid van het kind wordt in overleg met de ouders gekozen voor een systeem. In het MUMC+ gebruiken we 2 soorten systemen voor juveniele scoliose: Het distractie (=uitschuif)-systeem of het Spineguide-systeem.

1. Distractie- of uitschuifsysteem. Langs een groot deel van de wervelkolom worden twee staven gelegd die op een paar punten worden vastgemaakt aan de wervelkolom. Een gedeelte van de staven is uitschuifbaar (distractie-systeem).

.Hiernaast zie je röntgenfoto’s voor en na de operatie. In de rechterfoto (na operatie) zijn de 2 staven naast de wervelkolom te zien. Bovenaan en onderaan zijn de staven met schroefjes vastgemaakt aan de wervels. Boven de onderste schroefjes is een verdikt gedeelte in de staven te zien: daar zit het uitschuifsysteem. De bocht in de wervelkolom is door de operatie sterk verbeterd.

In de jaren na deze operatie zijn steeds kleine operaties nodig om de staven iets uit elkaar te schuiven zodat de wervelkolom weer verder kan groeien. Ook kan er bij zulke kleine operaties zo nodig nog iets aan de bocht(en) gecorrigeerd worden. Deze kleine operaties moeten ongeveer om de zes maanden gedaan worden, gedurende ongeveer vier jaar. Uw kind wordt dan 2 tot 3 dagen in het ziekenhuis opgenomen.

Aan het einde van de groeiperiode zal een afsluitende operatie plaatsvinden om te zorgen dat alle wervels van de bochten stevig aan elkaar vastgroeien. De staven worden dan ook op meer punten aan de wervels vastgemaakt. Deze operatie zorgt ervoor dat de uitgegroeide wervelkolom zo stevig mogelijk is. 

2. Spine guide systeem.

Langs een groot deel van de  wervelkolom worden twee staven gelegd die in het midden van het traject worden vastgemaakt met schroeven aan de wervels. Aan de uiteindes van het traject worden de staven met lussen van speciaal materiaal aan de wervels vastgeknoopt. De staven geleiden de groei van de wervelkolom.

Bij gebruik van het Spineguide systeem zijn geen her-operaties nodig, de wervelkolom kan groeien langs de staven. Een nadeel is dat de verbetering van de bochten en de borstkas op de lange termijn minder goed kan zijn dan bij het uitschuifbare systeem.

Klik hier voor research-nieuws over het SpineGuide systeem.

Timing is belangrijk

Bij beide soorten operatiesystemen proberen we zo nauwkeurig mogelijk het beste moment voor een operatie vast te stellen. We willen dat de wervelkolom en de borstkas zoveel mogelijk groeien voordat een deel van de wervelkolom wordt vastgezet. Maar tegelijk willen we dat de bocht niet verder verergert en dat hart en longen voldoende ruimte houden om goed te functioneren. Deze timing van de operatie is vaak niet eenvoudig.

Er zijn nog andere systemen op de markt, bijvoorbeeld met een motortje dat via magneten het uitschuiven van de staven mogelijk maakt zonder dat kleine her-operaties nodig zijn. Deze systemen vinden wij nog niet veilig genoeg om te gebruiken. Er treden nog te veel complicaties bij op.

Klik hier voor uitgebreide informatie over de operatie, de voorbereiding en de periode daarna.

Sluit de enquête