Rotatorcuff herstel

De operatie

De operatie vindt plaats onder algehele anesthesie (narcose). Bovendien wordt uw hele arm tijdelijk verdoofd door een zenuw aan te prikken. Deze verdoving heeft nog 12 tot 14 uur na de operatie effect. Er wordt begonnen met een kijkoperatie. Hiervoor worden 2 snedes van 1 cm lengte gemaakt aan de voor- en achterkant van de schouders. Eerst wordt de kwaliteit van de pees en het type scheur nogmaals gecontroleerd. In sommige gevallen wordt de pees via de kijkoperatie hersteld. Bij grotere scheuren wordt nog een extra snede van 5 cm lengte aan de zijkant van de schouder gemaakt.

 

Na de operatie

Na de ingreep blijft u een nacht in het ziekenhuis. Als de kracht en het gevoel in uw arm helemaal terug is, mag u beginnen met draai- en pendeloefeningen, maar uw arm moet wel in de mitella blijven.

 

Voor- en nadelen van de operatie

Voordelen: · De kracht in de arm wordt hersteld. · De pijn verdwijnt of wordt minder. · Verdere schade van de schouder wordt voorkomen.

Nadelen: · Sommige, lang bestaande scheuren genezen niet.

 

Mogelijke complicaties

Bij een hersteloperatie treden zelden complicaties op. Na de operatie kan echter een infectie optreden of (tijdelijke of blijvende) functiebeperkingen of stijfheid van de schouder. Ook kan in sommige gevallen blijvende pijn ontstaan. Een enkele keer kan een blijvende zenuwbeschadiging of uitval van een zenuw voorkomen of ontstaat er dystrofie.

 

Weer thuis

Meestal moet u de mitella 3 tot 4 weken blijven dragen, maar u mag wel draai- en pendeloefeningen doen. Om dystrofie te voorkomen is het belangrijk om uw hand en pols regelmatig te bewegen! De eerste avond en nacht dat u weer thuis bent, dient er iemand thuis aanwezig te zijn. Neem meteen contact op met het ziekenhuis indien er sprake is van:

· extreme pijn;

· misselijkheid of braken;

· een nabloeding.

Sluit de enquête