Vroeg-Artrose Poli voor de Knie

Voor patiënten met beginnende knie-artrose is er de Vroeg Artrose Poli. Als mensen met knieklachten op deze poli komen, stellen we vast of er sprake is van artrose. Daarna brengen we uw persoonlijke situatie in kaart. Wat wilt u en wat kunt u? Wat zijn mogelijkheden en wat zijn risico's? Dan maken we voor elke patiënt een persoonlijk behandelplan. Lees hier het interview met dr. Pieter Emans over de nieuwste inzichten bij beginnende artrose.

Operatie is lang niet altijd (meteen) de beste oplossing. Verstandig bewegen, gericht oefenen, gewrichtsbescherming, afvallen en adequate pijnmedicatie zijn belangrijke factoren die ervoor kunnen zorgen dat de artrose niet (snel) verergert. U kunt soms hulp  krijgen van de oefentherapeut, de diëtist of de ergotherapeut. Ook ondersteunende braces en andere hulpmiddelen kunnen soms goed helpen. Als deze behandelingen toch niet (meer) voldoende helpen, onderzoeken we de mogelijkheden van gewrichtssparende behandelingen door middel van een (kijk)operatie. Vooral voor jongere patiënten (jonger dan ongeveer 65 jaar) heeft  uitstel van het vervangen van de knie door een kunstknie (prothese) duidelijke voordelen heeft op de langere termijn. 

Zolang er geen operatie nodig is, worden patiënten begeleid en behandeld  door een Verpleegkundig Specialist, in samenwerking met de orthopeed. De Vroeg Artrose Poli wordt gehouden in het MaastrichtUMC+. U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts. Meer informatie: polikliniek orthopedie 043 - 387 69 00

Voor uitgebreide informatie over artrose: klik hier

Sluit de enquête