De datum en het tijdstip van uw opname krijgt u per brief van ons. U meldt zich op de dag van opname bij de balie van verpleegafdeling C4. Tevoren volgt u de aanwijzingen zoals u die heeft gekregen van het opnamebureau. Vaak wordt u ’s ochtends vroeg opgenomen op dezelfde dag waarop ook de operatie plaatsvindt.

De opname duurt gemiddeld 2 dagen, maar kan ook korter of langer duren. Een korte opname vermindert de kans op infectie en het is gunstig voor uw herstel. Van tevoren is met uw verpleegkundige besproken of er voor u nog zorg nodig is na uw ontslag uit het ziekenhuis. 

Eten en drinken

Op de dag vóór de operatie mag u nog gewoon eten en drinken tot 24 uur ‘s avonds. Op de dag van de operatie mag u eten  tot 6 uur vóór de operatie.
Drinken mag tot 2 uur voor de operatie, maar alleen nog heldere vloeistoffen en koffie/thee zónder melk en suiker. Zie voor uitgebreide informatie ook de website anesthesiologie.mumc.nl.


Bloedverdunners en andere medicijnen

Als u bloedverdunners gebruikt, bespreekt de anesthesioloog met u of en hoe u deze moet gebruiken rondom de operatie. Het kan zijn dat u tijdelijk andere bloedverdunners moet gebruiken. Na de operatie wordt weer opgestart met uw eigen medicijnen door de arts en zal er indien nodig opnieuw aanmelding bij uw trombosedienst plaatsvinden. Van de anesthesioloog krijgt u informatie over het gebruik van uw medicijnen.

Op de dag van uw opname komen een aantal mensen bij u langs (voor informatie over alle mensen die bij uw behandeling betrokken zijn, kijk bij ‘Uw behandelteam’). U spreekt op de opnamedag:

 • Verpleegkundigen
 • De zaalarts
 • De operateur zet met een  stift een pijl op het  been dat wordt geopereerd. Het kan zijn dat uw operateur een andere arts is dan de arts die u op de polikliniek heeft gezien. Dit geldt ook voor de anesthesioloog.

Uw operatie

Belangrijk om te weten voor u naar de operatiekamer gaat:

 • U kunt ’s ochtends voor de operatie douchen
 • U mag geen juwelen, piercings, nagellak of make-up dragen
 • U mag uw kunstgebit niet in houden
 • U mag geen bril of lenzen dragen
 • In overleg met de anesthesioloog mag u uw hoorapparaat inhouden
 • Drinken mag u tot twee uur voor de operatie (heldere vloeistoffen en koffie/thee zónder melk of suiker). Eten mag tot 6 uur voor de operatie.
 • (Thuis)medicatie neemt u in overleg met de verpleging
 • Er wordt een controle-lijst ingevuld door de medewerkers die bij uw operatie betrokken zijn.

 De verpleegkundige brengt u naar de operatieafdeling. Hier ontmoet u het operatieteam en wordt voor de laatste keer gecheckt of alles voor de operatie klopt. Daarna krijgt u de afgesproken verdoving. Algemene informatie over de operatiekamer vindt u op de website van de OK van het MUMC+

Informatie over hoe de heupprothese geplaatst wordt, vindt u in de inleiding van deze brochure ('Algemene informatie over heupprotheses) en is  ook te vinden op de website  orthopedie.mumc.nl/heupboek

Na uw operatie

Na de operatie blijft u enige tijd op de Recovery (uitslaapkamer) . Hier wordt u wakker uit de narcose of werkt de plaatselijke verdoving uit. Vanaf de recovery gaat u met uw bed naar de afdeling radiologie om een controlefoto van uw heup te laten maken

U heeft na de operatie een infuus in uw arm om vocht en medicijnen toe te dienen (o.a. antibiotica gedurende de eerste 24 uur om een infectie te voorkomen).

Wanneer de anesthesie het goedkeurt, mag u terug naar de afdeling orthopedie. Daar worden regelmatig controles uitgevoerd zoals het meten van uw bloeddruk, pols, temperatuur, pijn en beoordelen van uw wond. U mag ook weer wat eten en drinken na overleg met de verpleging.

De operateur probeert direct ná afloop van de operatie uw eerste contactpersoon te bellen en te informeren over hoe de operatie is gegaan.

Goede pijnstilling is belangrijk om al op de dag van de operatiegoed te kunnen oefenen.

U kunt na de operatie last hebben van duizeligheid, misselijkheid, minder eetlust, moeilijke stoelgang. Dit komt meestal door de narcose en/of de pijnbestrijding. Bespreek uw klachten met de verpleging. Samen met u proberen we deze symptomen zo goed mogelijk te verhelpen.

Sluit de enquête