Heupprothese: voorste of achterste benadering

heupprothese achterste  voorste benadering

Bij het plaatsen van een kunstheup (prothese) zijn er voor de chirurg verschillende mogelijkheden om bij het heupgewricht te komen. Het gewricht kan benaderd worden via de achterkant of via de voorkant van de heup. Beide methodes worden wereldwijd al lang gebruikt, waarbij de achterste benadering veruit de meest toegepaste is.

Bij gebruik van de voorste benadering worden soms veel voordelen beloofd.  Maar de richtlijn van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging geeft aan dat er geen belangrijke verschillen zijn tussen beide benaderingen. Deze richtlijn is gebaseerd op continue en grondige analyse van wetenschappelijke studies.

De orthopeden in het MUMC+ geven de voorkeur aan de achterste benadering. Hieronder leggen we uit waarom.

Zijn beide benaderingen voor alle patiënten geschikt?

Voor de voorste benadering gelden een aantal voorwaarden: geen overgewicht, geen grote spiermassa en een normale vorm van het heupgewricht. Bij de achterste benadering zijn geen  voorwaarden; alle patiënten kunnen hier goed mee geholpen worden.

Welke operatie is eenvoudiger?

Bij een voorste benadering is de opening kleiner en daardoor heeft de chirurg minder zicht op het operatiegebied. Vanwege de kleine opening wordt vaak een prothese met een korte steel gebruikt. De lange termijnresultaten van deze protheses zijn nog niet voldoende bekend.

Bij de achterste benadering is de toegang tot het operatiegebied ruimer dan bij de voorste benadering. Daardoor heeft de chirurg beter zicht op het operatiegebied en kan overal goed bij.

Welke methode geeft  de minste spierschade?

Het heupgewricht ligt onder enkele spieren. Om bij uw gewricht te komen, moeten de orthopedisch chirurg deze spieren aan de kant schuiven of leggen aan het begin van de operatie.

Bij de voorste benadering worden de spieren opzij geschoven. Dit geeft in principe weinig spierschade, behalve als de spieren met kracht opzij moeten worden getrokken om instrumenten en de prothese via de kleine toegang in het operatiegebied te brengen. Bij een achterste benadering maakt de chirurg één of meer spieren tijdelijk los van hun aanhechtingspunt en hecht die later weer vast. Daarbij is de spierschade gering.

Welke operatie geeft meer complicaties?

De kans op complicaties is bij een voorste benadering iets groter: gegevens uit de LROI (Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten) lijken erop te wijzen dat de prothese na een voorste benadering eerder los kan laten en vervangen moet worden dan na een achterste benadering. Verder hebben patiënten die worden geopereerd via de voorste benadering een grotere kans op een breuk rondom de prothese in de jaren na de operatie (met name dijbeenbreuken) en is er een grotere kans op uitval van de huidzenuw op het bovenbeen (gevoelloosheid van een stukje huid).

Na een plaatsing van een heupprothese via de voorste benadering is het nieuwe heupgewricht iets stabieler dan na een achterste benadering. Dat betekent dat er een kleinere kans is dat uw nieuwe heup uit de kom schiet (luxatie). De kans op luxatie is bij beide benaderingen überhaupt niet groot (<1%), maar bij de voorste benadering het kleinst.

Bij welke operatie krijg ik de meeste leefregels?

Patiënten die in het MUMC+ geopereerd worden via een achterste benadering, hebben bijna dezelfde leefregels als patiënten die in andere klinieken via de voorste benadering worden geopereerd.

Welke operatie geeft het minste pijn?

Uit onderzoek blijkt dat patiënten bij een voorste of achterste benadering ongeveer evenveel pijn hebben. Hoeveel pijn u heeft, wordt vooral beïnvloed door een goede voorlichting en voorbereiding (onder andere een zo goed mogelijke conditie). Met hulp van onze anesthesisten zorgen we ervoor dat u de dagen na de operatie zo min mogelijk pijn heeft, zodat u zo snel als mogelijk weer op de been bent.

Kunnen patiënten na een voorste benadering eerder naar huis?

De meeste patiënten kunnen één of twee dagen na de operatie al naar huis, ongeacht de benadering. Uit onze ervaring blijkt dat de meeste patiënten het niet prettig vinden om op de dag van de operatie ’s avonds al naar huis te gaan.

Compleet behandeltraject

Het succes van uw heupoperatie heeft vooral te maken met het hele traject rondom de operatie: een goede voorbereiding, uw conditie, de revalidatie, het type prothese en de ervaring van de orthopedisch chirurg. De resultaten van heupoperaties via de achterste benadering in het MUMC+ worden als uitstekend beoordeeld door patiënten (bron: Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten LROI). Door onze huidige werkwijze houden we de kwaliteit van onze heupoperaties hoog en onze patiënten tevreden.

Klik hier voor alle informatie over een heupprothese in het MUMC+

Sluit de enquête