De universitaire opleiding geneeskunde duurt 6 jaar. Na het behalen van het bachelor- en masterexamen en na het volgen van co-schappen en het afleggen van het artsexamen ben je basisarts.  De vakgroep orthopedie is actief betrokken bij dit onderwijs door in de vorm van colleges, tutorschappen en anatomieles.

Basisartsen die zich verder willen specialiseren als orthopedisch chirurg zijn vaak in het laatste jaar van hun studie al betrokken  als wetenschapsstudent (WESP) of klinisch student (GESP) op de afdeling orthopedie. 

AKO-Master (Arts-Klinisch Onderzoeker)
De AKO-Master is een opleiding voor studenten die een opleiding met een biomedische signatuur hebben gedaan. Zij worden in 4 jaar in plaats van 6 jaar opgeleid tot (basis)arts en klinisch onderzoeker.

Belangenbehartiging medisch studenten
Algemene informatie over wat je kunt verwachten als je geneeskunde studeert, vind je op de website van degeneeskundestudent.nl

Sluit de enquête