Rugpoli/Spine Centrum Maastricht

Spine Centrum: voor volwassenen met rugproblemen

Het is bekend dat 60 tot 90 % van alle mensen ooit last van rugpijn heeft. Sommige mensen hebben ernstige problemen of blijven lang last van hun rug houden. Voor hen is de Rugpoli van het Spine Centrum Maastricht. U heeft een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig.

In het Spine Centrum Maastricht werken de specialismes Orthopedie, Anesthesiologie (pijnpoli), Neurochirurgie, Neurologie, Revalidatie, Medische psychologie en Psychiatrie samen. Het is gebleken dat hardnekkige problemen als rugpijn het beste behandeld worden, als de kennis van verschillende medische specialismes gebundeld wordt. Door betere afstemming van onderzoek en behandelplan kunnen  onnodige vertragingen en zelfs overbodige behandelingen voorkómen worden. Er zijn korte toegangstijden en er is een coördinerend specialistisch verpleegkundige die fungeert als centraal aanspreekpunt voor patiënten

Voor een nauwkeurige beoordeling van uw problemen vragen we u op de poli ook een vragenlijst op de iPad in te vullen. De antwoorden komen meteen in uw medisch dossier. Zo weet de arts al meteen veel over uw klachten en kan later bij een volgende bezoek makkelijk vergelijken hoe het met uw klachten is gegaan. Na een uitvoerige intake waarbij ook aandacht is voor psychische of sociale problemen, wordt u verwezen naar de meest geschikte behandelaar. We werken ook veel samen met Fynet, een netwerk van fysiotherapeuten. Dit zorgt ervoor dat u overal dezelfde effectieve behandelingen krijgt. Het effect van  de behandeling wordt gemeten en aan u en aan de verwijzer meegedeeld.

Klik hier voor meer informatie over het Kinderrugcentrum MUMC+

Sluit de enquête