Voorbereiding

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, overleg dan met uw arts of u deze voor de ingreep moet stoppen. Als u onder begeleiding staat van de Trombosedienst, informeer deze dan over de ingreep. De Trombosedienst stemt dan het beleid af op de operatie. Op de dag van de operatie mag u vanaf 24.00 uur niets meer eten en drinken en u mag niet meer roken.

 

De operatie

Tijdens de operatie opent de plastisch chirurg de huid via een snee en verwijdert hij de strengen, zodat de vingers weer gestrekt kunnen worden. Hierna wordt de wond gesloten via enkele hechtingen. De operatie duurt een tot twee uur, afhankelijk van de uitgebreidheid van de operatie. Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer (recovery) van het Dagcentrum. Zodra u voldoende wakker bent, mag u naar huis. U mag niet zelf autorijden. Laat u zich dus ophalen. Het is belangrijk te beseffen dat de operatie weliswaar de klachten verhelpt, maar de aandoening verdwijnt niet. Het is dus mogelijk dat de vingers na de operatie op termijn toch weer kromtrekken.

 

Mogelijke complicaties

Bij elke handoperatie kunnen complicaties voorkomen zoals bloeduitstortingen, vertraagde wondgenezing of een infectie. Symptomen van een infectie zijn: roodheid, zwelling, warmte, kloppende of stekende pijn. Tevens kan er pus uit de wond komen. Als u hiermee te maken heeft, neem dan direct contact op met de polikliniek orthopedie (tijdens kantooruren) of met de Spoedeisende Hulp (avond, nacht en weekend). Ook kunnen de gevoelszenuwen van de vingers beschadigd worden, waardoor er een gedeeltelijke gevoelsstoornis in de hand of de vingers ontstaat.

 

Het litteken

Littekenweefsel is weefsel dat in de wond thuishoort. Het trekt de wondranden naar elkaar toe en zorgt ervoor dat de wond zich zal sluiten. Echter, ook in de lengterichting heeft het litteken de neiging om samen te trekken en te verkorten. Deze littekenverkorting zou opnieuw tot een buigstand van de vingers kunnen leiden. Door middel van het doen van oefeningen en het dragen van een spalk kan dit meestal worden voorkomen. Als er ook Dupuytren weefsel is weggenomen uit een gewricht, kan samentrekking van littekenweefsel stijfheid van het gewricht veroorzaken. Bewegen van betreffend gewricht is noodzakelijk om deze stijfheid te voorkomen. Als er ook Dupuytren weefsel is weggenomen rondom de pezen, kan littekenweefsel verklevingen veroorzaken tussen pees en omgeving. Oefeningen die het peesglijden bevorderen, zijn dan noodzakelijk. Vooral de eerste zes maanden trekt het litteken samen en is het belangrijk om te blijven oefenen. Het kan nog tot een jaar duren voordat het litteken volledig tot rust is gekomen.

 

De nabehandeling/leefregels

De nabehandeling duurt gemiddeld drie tot zes maanden. Na drie dagen mag u thuis zelf het verband verwijderen en een kleiner verbandje eromheen doen. De fysiotherapie, en de ergotherapie nemen contact met u op voor de verdere behandeling. Leefregels voor thuis zijn als volgt:

· Pijnstillers Deze zijn soms nodig. Het nemen van paracetamol is voldoende.

· Mitella U draagt de eerste twee dagen een mitella om zwelling te voorkomen dan wel te verminderen.

· Strekspalk/nachtspalk Ter voorkoming van littekenverkorting krijgt u, in de eerste dagen na de operatie een strekspalk aangemeten. De spalk moet de vingers zo recht mogelijk houden, zonder overmatige pijn of bloedeloosheid te veroorzaken. Afhankelijk van de mate van samentrekken van het litteken, draagt u de spalk gemiddeld drie tot zes maanden gedurende de nacht. Als de vingers al voor de ingreep erg krom stonden, krijgt u soms het advies de spalk de eerste tijd ook overdag te dragen. Deze spalk wordt op maat gemaakt door de ergotherapeut. Het maken van de spalk duurt ongeveer een half uur.

· Oefeningen Het regelmatig doen van oefeningen beïnvloedt de littekenvorming meestal in gunstige zin.

· Douchen en baden Dit mag maar zorg ervoor dat de hand zo droog mogelijk blijft, totdat de hechtingen verwijderd zijn.

 

Oefeningen ter voorkoming van gewrichtsstijfheid en peesverkleving

Al in de eerste dagen na de operatie begint u bij de fysiotherapeut in het ziekenhuis met oefeningen voor uw hand. Dit vroegtijdig oefenen is noodzakelijk omdat in deze fase ook de littekenvorming begint en de ongewenste verschijnselen hiervan voorkomen moeten worden. Met deze oefeningen kunt u:

· een hernieuwde kromstand van de vingers voorkomen;

· gewrichtsstijfheid voorkomen;

· er voor zorgen dat de pezen soepel blijven glijden.

In het begin zult u regelmatig naar de fysiotherapie moeten gaan. Als de wondgenezing onder controle is en u de oefeningen zelf kunt uitvoeren, kan de behandelfrequentie teruggebracht worden. De fysiotherapeut instrueert en begeleidt u bij het doen van de oefeningen en eventuele littekenmassage. De duur van de begeleiding is afhankelijk van uw vorderingen tijdens de therapie. In het oefenschema op de volgende pagina vindt u de basisoefeningen terug. Deze oefeningen voert u de eerste weken elk uur tien keer uit, waarbij u de positie vijf seconden vasthoudt. In de periode daarna zullen onder begeleiding van de fysiotherapeut de oefeningen uitgebreid worden.

 

Oefeningen na een Dupuytren operatie

Als de onderstaande bewegingen niet goed of niet ver genoeg lukken, kunt u met de andere hand proberen iets verder te bewegen.

1. Maak uw vingers zo recht mogelijk 10x5 seconden.

2. Buig uw vingertoppen zo ver mogelijk (haakvuist) 10x5 seconden.

3. Probeer de vingertoppen vlak op de duimmuis te leggen (vlakke vuist) 10x5 seconden.

4. Maak een volledige vuist, waarbij u probeert de vingertoppen zo ver mogelijk “in” de hand brengt, (volledig vuist) 10x5 seconden.

Sluit de enquête