Symposia en cursussen

Sinds augustus 2011 worden er vanuit de afdeling Orthopedie MUMC+ symposia georganiseerd voor zorgverleners uit de 1ste lijn. Het doel van deze symposia is om door middel van interactieve kennisoverdracht en open discussie te komen tot verregaande en intensieve samenwerking tussen alle zorgaanbieders uit de 1ste en 2de lijn. 
De symposia kunnen bestaan uit theoretische scholing, al dan niet gecombineerd met workshops gebaseerd op casuïstiek. 

Inlichtingen: 
Marieke Prins, Tel.nr: 043 - 387 70 36 Emailadres: marieke.prins@mumc.nl

Sluit de enquête