Orthopedie MUMC+ in de Tropen

De afdeling orthopedie van het MUMC+ heeft de afgelopen jaren verschillende projecten in ontwikkelingslanden opgestart.

Er zijn twee redenen voor het doen van deze projecten.
MUMC-orthopedie groeisysteem bij de ziekte van Blount

Allereerst verspreiden we zo orthopedische kennis uit Maastricht. Door samen te werken met collega’s in ontwikkelingslanden kan kennis worden overgedragen en hebben orthopedische patiënten ook buiten Nederland toegang tot moderne orthopedische kennis en middelen. De patiënten en de collega-orthopeden in ontwikkelingslanden kunnen hierdoor gebruik maken van de vooruitgang die wordt geboekt op orthopedisch gebied. Een voorbeeld hiervan is de introductie van het groeisysteem voor kinderen met O-benen in Ghana.

orthopedie mumc ghana

Het tweede doel is het leren door de leden van de afdeling orthopedie van het MUMC+. Wij leren werken met minder middelen en in andere omstandigheden. Hoe kunnen we zonder alle technische ondersteuning toch goede zorg leveren? Ook ervaren we wat er gebeurt als we ziekten niet of onvoldoende behandelen. Bijvoorbeeld wat zijn de mogelijkheden en gevolgen als een klompvoetje niet op tijd wordt behandeld? Deze kennis is zeer waardevol ook voor orthopedisch chirurgen in opleiding. Een opleidingsassistent is daarom steeds lid van het team dat regelmatig naar Ghana gaat.

 

orthopedie mumc-ghana blount

Het bilateraal leren werkt als een olievlek en helpt ons nieuwe ontwikkelingen in de orthopedie te sturen. De orthopedie wordt mondiaal verbeterd en de kenniskloof wordt kleiner. Daarom werken we naast  patiëntenzorg ook actief samen op wetenschappelijk gebied.  Dit helpt natuurlijk bij de  groei van de wetenschap in ontwikkelingslanden. We zoeken naar antwoorden op vragen die artsen ter plaatste stellen. Wat is bijvoorbeeld de oorzaak van het ontstaan van O-benen? We streven ernaar  op termijn de oorzaak  te kunnen aanpakken en het probleem te voorkomen in plaats van achteraf te behandelen.

Enkele voorbeelden van deze samenwerking van de afdeling orthopedie MUMC+ zijn:

 • Klompvoet behandeling in Rwanda door verpleegkundig specialist
 • Kinderorthopedie in Ghana
 • Ondersteuning modernisering traumazorg in Ghana (o.a. gebruik van  fixateur externe, intra-medulaire pennen)
 • Stages van Ghanese orthopedisch instrumentmakers in Nederland
 • Stages 'introductie kinderorthopedie' van Ghanese orthopeed in Nederland
 • Opleiden Surinaamse arts tot  orthopeed
 • Werkbezoeken van specialisten aan Ghana en Suriname.
 • Wetenschappelijke ontwikkeling op gebied van M Blount (O-benen) en orthopedische infecties
 • Samenwerking met  met de afdeling revalidatie en het 'Gang-laboratorium' in  Paramaribo (ism Universiteit en Ziekenhuis Leuven)

De organisatoren van de projecten zijn lid van de Werkgroep Orthopeden Overzee (WOO) van de Nederland Orthopaedische Vereniging.  

De verschillende projecten worden voor een groot deel bekostigd door de leden van de afdeling orthopedie. Verder zijn er fondsen geworven bij verschillende niet-gouvernementele organisatie (NGO) zoals de stichting St. John uit Maastricht, de stichting Surigal Fish en de stichting Vooruit. Indien u wilt bijdragen aan de projecten kunt u dat doen via de Stichting Kliniek en Wetenschap Orthopedie NL97INGB 0679785914 onder vermelding van "Ghana en/of Suriname".

Blogs over onze activiteiten de afgelopen jaren vindt u hier

Wetenschappelijke artikelen:

 • Insight into the possible aetiologies of Blount’s disease: A systematic review of the literature. JPOB-07-2898R2, 2019
 • Een Splinter. Rubriek Gezien, Van der Wijk J, Staal HM. Medisch Contact april 2014.
 • Blount Disease, bow legs of unknown origin and well-known treatment.Staal HM, Meijs N. MT 4, 2014.
 • W/M serrated osteotomy for infantile Blount's disease in Ghana: Short-term results, Hollman F, Korpisah J, Ismail AH, Rompa P, Moh P, van Rhijn LW, Staal HM. Niger J Clin Pract. 19(4):443-8. doi: 10.4103/1119-3077.183305. PMID: 27251957. 2016
 • Infantile Blount’s Disease: Histopathological Changes in the Proximal Tibial Metaphysis. Comparison between Medial and Lateral Specimens Hollman F, Vroemen P, Rhijn LV, Surtel D, Cremers A, Rompa P, Moh P, Staal HM. Int J Pediatr Res 2:025 2016.
 • The M-osteotomie for Blount’s disease, infantile tibia vara, a forgotten procedure? Staal HM, van der Wijk J, Moh PAK, Rompa PJJM, van Rhijn LW. NTVO 20(4):106-109. 2013
 • Windswept Deformity a Disease or a Symptom? A Systematic Review on the Aetiologies and Hypotheses of Simultaneous Genu Valgum and Varum in Children.  Jansen, N.J.; Dockx, R.B.M.; Witlox, A.M.; Straetemans, S.; Staal, H.M.  Children 2022, 9, 703. https://doi.org/10.3390/ children9050703
 • Blount disease and familial inheritance in Ghana, area cross-sectional study, Jansen N, Hollman F, Bovendeert F, Moh P, Stegmann A, Staal H.   BMJ Paediatrics Open 2021;5:e001052. doi:10.1136/ bmjpo-2021-001052

 

 

 

 

 

Sluit de enquête