Kinderrug

Versterkte kyfose of lordose

kyfose lorddoseDe gezonde rug heeft een natuurlijke holling (lordose) en een natuurlijke bolling (kyfose). Een versterkte kyfose of lordose kan klachten geven.

De gezonde wervelkolom heeft van nature krommingen. De natuurlijke krommingen zijn belangrijk voor de flexibiliteit en stabiliteit van de wervelkolom.  Soms worden de krommingen te groot en ontwikkelt zich een bolle rug (hyperkyfose) of een holle rug (hyperlordose).


Hyperkyfose (ronde rug)

Dit is een versterkte kromming van de wervelkolom boven in de rug. Hyper-kyfose kan verschillende oorzaken hebben:

  • Verkeerde houding: de bovenzijde van de rug wordt te rond  als gevolg van steeds voorover zitten en slappe rugspieren. Bij kindern is dit goed te corrigeren door te letten op de houding en eventueel oefentherapie.
  • Scheuermann hyperkyfose: bij deze vorm ontwikkelt de bolling zich gedurende de groei doordat drie of meer wervels ongelijkmatig groeien. De wervels krijgen dan een wigvorm en de wervelkolom buigt voorover en kan stijf worden. Soms is er ook pijn. scheuermann Oefentherapie helpt om de pijn te verminderen en de houding zoveel mogelijk te verbeteren. In ernstige gevallen kan het dragen van een korset nodig zijn. In zeldzame gevallen is een operatie nodig.
  • Hyperkyfose bij verlammingen of aandoeningen van zenuwen of spieren: de te sterke kyfose wordt veroorzaakt door het niet goed werken van spieren door een beschadiging van ruggemerg of door een spierziekte. Deze kyfose gaat vaak samen met een bepaalde vorm van scoliose (zijwaartse verkromming van de wervelkolom).
  • Aangeboren: een wervelafwijking die al voor de geboorte ontstaan is, veroorzaakt de ronde rug. Voor meer informatie kijk op de pagina congenitale scoliose.
  • Bij volwassenen kan een blijvende hyperkyfose ontstaan als gevolg van een verkeerde houding, slijtage van de wervelkolom of osteoporose (botontkalking).

Hyperlordose (holle rug)

Dit is een versterkte holling van de wervelkolom midden/laag in de rug. Hyperlordose kan verschillende oorzaken hebben:

  • bij kinderen ontstaat soms tijdens de groei tijdelijk een hyperlordose. Deze te holle rug verdwijnt meestal ook weer spontaan.
  • te slappe buikspieren en rugspieren
  • een te grote buikomvang. Om de balans te bewaren, wordt de bovenrug naar achteren gehouden en versterkt de holling in de rug.
  • bij een hyperkyfose: de te sterke bolling boven in de rug wordt gecompenseerd door een te sterke holling onder in de rug.
  • spondylolisthesis: een verschuiving van wervels onder in de rug.

Behandeling: soms is oefentherapie nodig. Bij spondylolisthesis kan uitgebreidere behandeling nodig zijn.