KNIEBOEK: knieprothese, alle informatie

Uw opname en operatie voor uw knieprothese

Uw opname in het ziekenhuis

De datum en het tijdstip van uw opname krijgt u per brief van ons. U meldt zich op de dag van opname bij de balie van verpleegafdeling C4. Tevoren volgt u de aanwijzingen zoals u die heeft gekregen van het opnamebureau. De opname duurt gemiddeld 2 dagen. Een korte opname vermindert de kans op infectie en het is gunstig voor uw herstel. Van tevoren is met uw verpleegkundige besproken of er voor u nog zorg nodig is na uw ontslag uit het ziekenhuis. 


Eten en drinken. Op de dag vóór de operatie mag u nog gewoon eten en drinken tot 24 uur ‘s avonds. Daarna mag u niet meer eten.
Drinken mag tot 2 uur voor de operatie, maar alleen nog heldere vloeistoffen en koffie/thee zónder melk en suiker. Zie voor uitgebreide informatie ook de website anesthesiologie.mumc.nl.


Bloedverdunners en andere medicijnen. Als u bloedverdunners gebruikt, bespreekt de anesthesioloog met u of en hoe u deze moet gebruiken rondom de operatie. Het kan zijn dat u tijdelijk andere bloedverdunners moet gebruiken. Na de operatie wordt weer opgestart met uw eigen medicijnen door de arts en zal er indien nodig opnieuw aanmelding bij uw trombosedienst plaatsvinden. Van de anesthesioloog krijgt u informatie over het gebruik van uw medicijnen.

Op de dag van uw opname komen een aantal mensen bij u langs (voor informatie over alle mensen die bij uw behandeling betrokken zijn, kijk bij ‘Uw behandelteam’). U spreekt op de opnamedag:

 • Verpleegkundigen
 • De zaalarts
 • De operateur zet met een zwarte stift een pijl op het  been dat wordt geopereerd. Het kan zijn dat uw operateur een andere arts is dan de arts die u op de polikliniek heeft gezien. Dit geldt ook voor de anesthesioloog.

Uw operatie

Belangrijk om te weten voor u naar de operatiekamer gaat:
 • U kunt ’s ochtends voor de operatie douchen
 • U mag geen juwelen, piercings, nagellak of make-up dragen
 • U mag uw kunstgebit niet in houden
 • U mag geen bril of lenzen dragen
 • In overleg met de anesthesioloog mag u uw hoorapparaat inhouden
 • U mag op de dag van de operatie niet eten. Drinken mag u tot twee uur voor de operatie (heldere vloeistoffen en koffie/thee zónder melk of suiker)
 • (Thuis)medicatie neemt u in overleg met de verpleging
 • Er wordt een controle-lijst ingevuld door de medewerkers die bij uw operatie betrokken zijn.

 De verpleegkundige brengt u naar de operatieafdeling. Hier ontmoet u het operatieteam en wordt voor de laatste keer gecheckt of alles voor de operatie klopt. Daarna krijgt u de afgesproken verdoving. Algemene informatie over de operatiekamer vindt u op de website van de OK van het MUMC+

Informatie over hoe de knieprothese geplaatst wordt, vindt u in het informatieblad 'Algemene informatie over knieprotheses' die ook te vinden is op de website  orthopedie.mumc.nl

Na de operatie

Na de operatie blijft u enige tijd op de Recovery (uitslaapkamer) . Hier wordt u wakker uit de narcose of werkt de plaatselijke verdoving uit. Vanaf de recovery gaat u met uw bed naar de afdeling radiologie om een controlefoto van uw knie te laten maken.

U heeft na de operatie een infuus in uw arm om vocht en medicijnen toe te dienen (o.a. antibiotica gedurende de eerste 24 uur om een infectie te voorkomen).

Als uw bloeddruk en hartslag goed zijn, mag u terug naar de afdeling orthopedie. Daar worden uw bloeddruk, polsslag en temperatuur regelmatig gemeten en controleren we  uw wond. U mag ook weer wat drinken na overleg met de verpleging.

De operateur probeert direct ná afloop van de operatie uw eerste contactpersoon te bellen en te informeren over hoe de operatie is gegaan. Aan het einde van de dag zal de operateur of zijn assistent proberen bij u langs te komen.

Goede pijnstilling is belangrijk om  goed te kunnen oefenen. Daarom geven we u al tijdens de operatie een verdovend middel in de knie.

U kunt de eerste dagen na de operatie last hebben van duizeligheid, misselijkheid, minder eetlust, moeilijke stoelgang. Dit komt meestal door de narcose en/of de pijnbestrijding. Samen met u proberen we deze symptomen zo goed mogelijk te verhelpen.