Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Sport & Bewegen


Voor sporters op amateur- en topsportniveau met een blessure of acuut letsel, is het belangrijk dat er snel een diagnose gesteld wordt en het behandelplan tijdig kan starten.

Voor mensen die, om welke reden dan ook, een letsel aan het bewegingsapparaat hebben opgelopen kunnen vaak niet meer optimaal functioneren. Zowel privé als professioneel kan dit voor problemen zorgen.

Om beide categorieën patiënten snel te kunnen helpen heeft de afdeling orthopedie de poli, Sport en Bewegen, opgericht. Door nauwe samenwerking met (sport)fysiotherapeuten, een sportarts en de afdeling Bewegingswetenschappen van de Universiteit van Maastricht, kan verdere professionele begeleiding worden gerealiseerd. Dit geldt voor het postoperatieve en het conservatieve traject.

Iedere maandagochtend en middag wordt extra ruimte gereserveerd op de poli Orthopedie voor het Sport en Bewegen spreekuur. Hierdoor is de wachtlijst voor (semi) acute zorg nooit langer dan één week. Ook sportletsels die in het weekend zijn ontstaan, kunnen direct maandagochtend verwezen worden naar deze poli.

De poli Sport en Bewegen vindt iedere maandag plaats van 08.15 – 12.00 uur en
van 13.30 – 16.00 uur.
Voor afspraken op de polikliniek kunt u rechtstreeks contact opnemen met het telefoonnummer 043-3872087

Voor algemene afspraken en overleg kunt u contact opnemen met Wil van Erk-Janssen, secretaresse Orthopedie, telefoonnummer 043-3875038.
De poli Sport en Bewegen is een nieuw initiatief in het kader van optimalisatie van de zorg waarbij de patiënt centraal staat. Mocht u vragen hebben dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Sluit de enquête