Rug

SPINE Centrum Maastricht

Spine centrum: voor volwassenen met rugproblemen
Het is bekend dat 60 tot 90 % van alle mensen ooit last van rugpijn heeft of heeft gehad. Sommige mensen hebben ernstige problemen of blijven lang problemen met hun rug houden. Voor hen is het Spine Centrum. U heeft een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig.

In het SPINE Centrum Maastricht, werken de specialismes Orthopedie, Anesthesiologie (pijnpoli), Neurochirurgie, Neurologie, Revalidatie, Medische psychologie en Psychiatrie samen. Het is gebleken dat hardnekkige problemen als nek- en rugpijn het beste behandeld worden, als de kennis van verschillende medische specialismes gebundeld wordt.

Na een uitvoerige intake waarbij ook aandacht is voor psychische of sociale problemen, wordt de patiënt verwezen naar de meest geschikte behandelaar; dit kan ook de oefentherapeut in de eerste lijn zijn. Er is uitgebreide samenwerking met Fynet, een netwerk van fysiotherapeuten. Dit zorgt ervoor dat de patient overal dezelfde effectieve behandelingen krijgt. Het effect van behandeling wordt  gemonitord en zowel aan patiënt als verwijzer meegedeeld.

Door betere afstemming van diagnostiek en behandelplan kunnen zo onnodige vertragingen in het behandeltraject en zelfs overbodige behandelingen voorkomen worden. Er zijn korte toegangstijden en er is een coördinerend specialistisch verpleegkundige die fungeert als centraal aanspreekpunt voor patiënten.

Klik hier voor meer informatie over het Kinderrugcentrum