Symposia en cursussen

Schoudercursus 27 oktober 2017

schoudercursus artroplasty schouderprothese orthopedie limburg 2017

State of the art shoulder artroplasty

Op vrijdag 27 oktober organiseert BELG (Bovenste Extremiteit Limburgs Genootschap) in samenwerking met de vakgroep Anatomie van de Universiteit Maastricht, MUMC+, Viecurie Ziekenhuis Venlo, Laurentius Ziekenhuis Roermond en Zuyderland Ziekenhuis Heerlen en Sittard een kadavercursus van de schouder voor laatste-jaars AIOS en recent afgestudeerde orthopedisch chirurgen.

Deze cursus biedt laatste-jaars AIOS orthopedie en recent afgestudeerde orthopeden de mogelijkheid hun theoretische kennis en operatieve vaardigheden omtrent  schouderprothesiologie en mogelijke complicaties te verdiepen. Aan bod komen:

  • het stellen van een indicatie
  • operatietechniek
  • technische achtergrondinformatie
  • de voor- en nadelen van een totale of hemi-anatomsiche schouderprothese
  • de reversed prothese
  • de fractuurprothese
  • het falen van verschillende prothese-typen
  • 'Tips and tricks'

De goede samenwerking tussen perifere ziekenhuizen en het MaastrichtUMC+  maakt dat we beschikken over brede expertise en ervaring waarmee  de deelnemers bovenstaande doelen kunnen bereiken.

Faculty
 • Dr. S.K. Samijo, Zuyderland Ziekenhuis, Heerlen - dagvoorzitter
 • Drs. P.Z. Feczko, Maastricht UMC+
 • Drs. G.H.G. Dekkers, Laurentius Ziekenhuis, Roermond
 • Drs. A. Lataster, Maastricht UMC+
 • Dr. E.J.P. Jansen, Zuyderland Ziekenhuis, Sittard
 • Dr. F.O. Lambers Heerspink, VieCuri Ziekenhuis, Venlo

Inschrijven, locatie en informatie