Trialbureau Orthopedie (TO)

Recente onderzoeken Trialbureau Orthopedie

Niet-WMO-plichtige* onderzoeksaanvragen die het Trialbureau Orthopedie begeleidde in 2016:

 • Pre- en postoperatieve alignment in volwassen rugdeformiteiten (METC 16-4-029);
 • Hybride PET-MRI voor diagnose van osteomyelitis (METC 16-4-150);
 • De relatie tussen risicofactoren en complicaties bij wervelkolom operaties (METC 16-4-177);
 • Predicatieve factoren voor quality of life na spinale fusie (METC 16-4-262);
 • De Maastricht brace in de behandeling van idiopatische scoliose (METC 16-4-263).
*Niet-WMO-plichtig onderzoek hoeft niet te voldoen aan de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen. Niet-WMO-plichtig onderzoek geeft geen of een heel kleine belasting voor een patiënt. Voorbeelden zijn het éénmalig invullen van een vragenlijst, het afstaan van een extra buisje bloed als er toch al bloed wordt afgenomen of onderzoek van bestaande patiëntengegevens (retrospectief onderzoek). Het niet-WMO-plichtig onderzoek moet wel voldoen aan de richlijnen van de code "Goed Gebruik" en de code "Goed Gedrag" van de Federa. Ook moet de privacy van de patiënt altijd gewaarborgd zijn, onder andere door gegevens anoniem te verwerken.

Overige studies die het Trialbureau Orthopedie begeleidde in 2016:
 • Evaluatie kraakbeenherstel operaties;
 • VENUS kniestudie: onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van een meniscus-implantaat;
 • NRG kniestudie: vergelijk tussen twee verschillende knieprotheses;
 • RSA heupstudie: vergelijk tussen twee cupprotheses d.m.v. RSA en 18F fluoride Pet-CT scans;
 • GelrinC kniestudie: gebruik van een celgroei bevorderende gel bij kraakbeenherstel operaties;
 • Eagle kniestudie: gebruik van een kraakbeenplug bij kraakbeenherstel operaties;
 • Osteolind wervelkolomfractuur studie: balans en gangbeeld bij behandeling van een wervelkolomfractuur met en zonder brace;
 • Finceramica rugstudie: gebruik van een biomateriaal bij wervelfusie operaties;
 • Latella kniestudie: effect van standsverandering van de knie op knieslijtage;
 • Distractie kniestudie: effect van tijdelijke vermindering van de druk op het kraakbeen in de knie en het effect op slijtage;
 • Tien jaar Symax heupstudie: evaluatie van de Symax heupprothese 10 jaar na operatie;
 • Polsfractuur studie: vergelijk fractuurheling met en zonder vitamine D gemeten met HRp-QCT metingen;
 • Hydros knie-injectiestudie: vergelijk van pijnvermindering tussen drie soorten knie-injecties.