Promoties

Promoties 2017 en 2018

Promoties 2018

"A novel perspective in total knee arthroplasty: The patient specific instrumentation"

Promotie Dhr. Drs. Ing. Martijn G.M. Schotanus

Promotores: prof. dr. L.W. van Rhijn, prof. dr. R. Vos; Co-promotor: dr. N.P. Kort

Klik hier voor inzage in het proefschrift.

"Innovations in total knee arthroplasty and their evaluations"

Promotie Dhr. Drs. Peter Feczko

Promotor prof. dr. L.W. van Rhijn; Co-promotores: dr. P. Emans en dr. J.J. Arts

Het plaatsen van een knieprothese is een duurzame en veilige operatie voor de behandeling van artrose van de knie.  Vijfentachtig procent van de patiënten zijn tevreden met de operatie. Maar 30%  heeft onverklaarbare pijn en functiebeperking. In dit proefschrift werd klinisch onderzoek verricht naar de innovaties van de laatste decennia op het gebied van knieprothese. De invloed van verschillende operatietechnieken en prothese-ontwerpen op de klinische uitkomst werd onderzocht, zoals de minimaal invasieve chirurgie, computer-geassisteerde chirurgie, mobile-bearing knieprothese, geavanceerde technologie voor de operatie planning, nieuwe type zaagbladen en een nieuwe methode om de scheenbeencomponent nauwkeuriger te plaatsen.

Kijk onderaan de pagina bij 'Documentatie' voor  voor de volledige tekst van dit proefschrift.

"Biomaterials in Infection Treatment"

Promotie Dhr. Drs. Jan Geurts; Promotor: prof.dr. L.W. van Rhijn; Co-promotor dr. J.J. Arts

Botinfecties vormen een uitdagend probleem in de orthopedie, zeker nu resistentie tegen antibiotica toeneemt. Om de behandelingsmogelijkheden en de uitkomsten te verbeteren, wordt in dit proefschrift een nieuw biomateriaal onderzocht dat het potentieel heeft om infecties te bestrijden op een zeer specifieke manier die geen verband houdt met de klassieke antibioticabenadering: bio-actief glas. Dit materiaal is bovendien, naast zijn antibacteriele eigenschappen, zeer geschikt als materiaal om botleemtes op te vullen. In een multicentre studie werd de goede werkzaamheid bij chronische infecties aangetoond. Dit heeft geleid tot wijzigingen in het lokale behandelprotocol. Daarnaast werden de indicaties en contra-indicaties, de biomechanische eigenschappen en de kosteneffectiviteit onderzocht. Tenslotte is een poging gedaan te onderzoeken welke de beste behandeling is van botinfecties  in landen met een lage inkomens, waar deze aandoening veel frequenter voorkomt dan in landen met hoge levensstandaard. Een pilotstudie waarbij bio-actief glas werd gebruikt bij patiënten met ernstige osteomyelitis in Ghana stuitte op specifieke uitdagingen ten aanzien van diagnostiek en follow-up, maar aanzienlijke verbetering moet volgens ons zeker gerealiseerd kunnen worden.
KLik hier voor inzage in het proefschrift.
Kijk onderaan de pagina bij 'Documentatie' voor de dia's van de 'leken-presentatie' van dit proefschrift.


Promoties 2017

 

“Clinical rational and in vivo assessment of novel radiopaque UHMWPE sublaminar wires in growth-guidance surgery for early onset scoliosis”

Promotie Dhr. drs. Rob Bogie

Promotor: prof.dr. L.W. van Rhijn; Co-promotores: dr. P.C. Willems, dr. J.J. Arts

'Early Onset Scoliosis' (EOS) is een wervelkolomdeformiteit die zich ontwikkelt vóór de leeftijd van tien jaar. Doordat de patiënt nog zo jong is en het lichaam nog in ontwikkeling, ziet de chirurg zich bij de behandeling voor een aantal extra uitdagingen gesteld. Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling en evaluatie van een nieuw groeigeleidingssysteem voor de operatieve behandeling van EOS, waarbij de nadelen van de huidige en eerder gebruikte technieken vermeden kunnen worden. In dit systeem worden 'ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE) sublaminaire kabels gebruikt als fixatiepunten voor de metalen staven die geplaatst worden om de deformaiteit te corrigeren.

Kijk onderaan de pagina bij 'Documentatie' voor de dia's van de 'leken-presentatie' van dit proefschrift of voor de volledige tekst.

 

Klik hier voor inzage in het proefschrift  of kijk onderaan de pagina bij 'Documentatie' voor de dia's van de 'leken-presentatie' van dit proefschrift.