Blog

Nieuwsbrief 2018 St. John Hospital Ghana

14 december 2018 | 0 reacties | Reageer
Hieronder vindt u de nieuwsbrief van de stichting “St. John Hospital Ghana” uit Maastricht. Met deze stichting en het ziekenhuis in Ghana werkt het MaastrichtUMC+ al jaren samen. In eerdere blogs vindt u verslagen van onze werkbezoeken aan het ziekenhuis. Wilt u een donatie doen, dan kan dat op het nummer van stichting Kliniek en Wetenschap Orthopedie NL97INGB 0679785914 onder  vermelding van  "Ghana".

 

Kerstbrief 2018 van de stichting “St. John Hospital Ghana”

Beste vrienden,

Weer is er een jaar voorbij en ik stel het op prijs u op de hoogte te brengen van de activiteiten van de Stichting in 2018.

Ook dit jaar zijn weer diverse benodigde medische instrumenten aangeschaft. Zo is er een transducer voor de ultrasound machine, een operatieboor en een operatielamp bekostigd. De reparatie van de hydropool is gesponsord. Ook is een bijdrage geleverd voor onderzoek naar de ziekte van Blount (zie hiervoor het verslag van dr. Heleen Staal). Zoals ieder jaar is bijgedragen aan het zgn. Motivatie fonds. Het MUMC+ stelde, via Layla Blomberg, wiegjes en bedden ter beschikking. In het ziekenhuis in Ghana waren deze bedden zeer welkom. Ons stichtingslid, Will Urselmann, heeft de logistiek op zich genomen en het vervoer van het Mumc+ tot aan het “St. John of God Hospital” in Duayaw Nkwanta op een voortreffelijke manier geregeld. Alles liep volgens schema. In het Hospital kunnen ze de bedden, de wiegjes en nog andere spullen van het Tergooi ziekenhuis in Hilversum zeer goed gebruiken, gezien de onderstaande reactie op 1 november van Sr. Rosina, de ziekenhuis administrateur.

Dear Will,
Alleluia, thank God the beds and other items have arrived in Duayaw Nkwanta. We are so glad to have them. I will send you some pictures latter. The beds are really beautiful. In fact alle the items we got are needed.
Thank you very much.
Sr. Rosina.

In de kerstbrief 2017 werd gemeld dat de doktoren Anthony Gyrelle en Felix Mawurko een vervolgstudie orthopedie in Oeganda zouden gaan volgen. Inmiddels zijn ze per september gestart met de opleiding. De stichting heeft aangegeven dat ze zich in ieder geval garant stelt voor het eerste jaar van deze studie. Ook heeft ze er voor gezorgd dat in januari 2019 twee orthopedische instrumentmakers voor een vijfweekse training naar Nederland komen. Stephen Amoah en James Owusu Beniako zullen deze ontvangen bij het orthopedische centrum in Dordrecht, en bij Adelante in Hoensbroek en wellicht ook in het Mumc+ .

Daarnaast hebben in 2018 een aantal werkbezoeken plaats gevonden. (De verslagen zijn ingekort, de oorspronkelijke verslagen zijn te lezen op onze website)

Werkbezoek Dr. Heleen Staal, maart 2018.

Samen met een assistent in opleiding (Bas van Dun) en een student (Niels Jansen) bezocht ik (orthopedisch chirurg en opleider) het St.-John ziekenhuis in Ghana. Ieder jaar gaat er een delegatie vanuit het MUMC+ op bezoek bij Dr. Prosper Moh, orthopedisch chirurg, om samen patiënten te beoordelen en te opereren en ook om assistenten in opleiding kennis te laten maken met de orthopedie in landen in ontwikkeling.
Ook het bezoek in 2018 was weer op meerdere gebieden een geslaagd bezoek. Allereerst hebben we samen veel patienten kunnen beoordelen in ons speciale "Ghana/MUMC+" team. Patienten met wat lastige problematiek worden gebeld om naar de poli te komen zodat we samen een oplossing kunnen zoeken. Soms is een operatie een uitkomst , soms een brace of een gipsprogramma en soms hebben we helaas geen oplossing, maar ook dat kan voor de patient en de familie duidelijkheid geven.Tijdens de ok-dagen hebben we heel wat scheve benen recht kunnen maken, zoals een complexe standsafwijking (genu recurvatum) waarbij het been vanaf de knie naar voren buigt door een groeistoornis. Dr Moh wil deze afwijking graag samen met ons opereren omdat dit ook voor hem een pittige casus is. We zetten de knie in een rechte stand vast en de procedure verloopt prima. De medisch student, Niels Jansen, heeft tijdens zijn verblijf in Ghana namens MUMC+ onderzoek gedaan naar de ziekte van Blount. Deze ziekte geeft bij kinderen ernstige O-benen. Helaas een veelvoorkomende aandoening in Ghana en de reden voor zeker 100 operaties per jaar bij kinderen in het ziekenhuis. Niels is met Dr.Moh en mij op zoek naar een oorzaak voor deze ziekte. Het onderzoek richt zich op de erfelijke factor: Is die er of niet? Onderbegeleiding van mij en Dr Moh zag Niels deze patienten op de poli en heeft stamboom-onderzoek gedaan. Verder is er van een aantal patienten en hun familieleden bloed afgenomen voor erfelijkheidsonderzoek. Hopelijk brengt dit onderzoek ons dichter bij begrip van deze vervelende ziekte zodat er geen operatieve behandeling meer nodig zal zijn. Ook in 2019 zullen we weer vanuit het MUMC+ met een orthopedisch team het St.-John en Dr. Moh bezoeken om samen de orthopedische zorg voor patiënten in Ghana te verbeteren en onze blik op de orthopedie te blijven verbreden.

Werkbezoek Dr. Marjon van Eijsden en Layla Blomberg van 07 t.m. 17 april 2018.

8 april werden we weer ondergebracht in het Maastricht House dat enige renovatie had ondergaan. Onze trouwe hulp was er niet meer en nu kregen we een gezellige jongere vrouw -met een leuk gezin- om eten voor ons te koken.

De volgende dag gingen wij naar Sr. Rosina om kennis te maken. Een vriendelijke, goedlachse zuster. We bezochten met haar alle afdelingen van het ziekenhuis en bespraken de aandachtspunten (belangrijk, maar nu, vanwege plaatsgebrek, niet in dit verslag zijn opgenomen).

Op 10 april bezochten we de afdelingen fysiotherapie en de afdelingen van de orthopedische instrumentmakerij, alwaar we alle meegebrachte orthesen en prothese-onderdelen, onder luid gejuich, afleverden. Er bleek een enorm tekort aan materialen te zijn. Op de kinderafdelingen werden spullen uitgedeeld zoals tekenmaterialen en feestartikelen.

11 april ’s morgens was er een meeting in Maastricht House met Sr. Rosina, waarbij we op al onze vragen antwoord kregen en alle projecten de revue lieten passeren.

Aan de hand daarvan hebben we opnieuw rondgelopen over het ZH terrein en aanvullende vragen beantwoord gekregen. Vervolgens zijn naar de school aan de overkant van het ZH gegaan en alle meegebrachte potloden, schriften e.d. onder gejuich afgeleverd. ’s Avonds in het Maastricht House hadden we een voorbereidende meeting (wensen / behoeften) met de orthopedisch instrumentmakers Stephen en James, die in jan 2019 naar Nederland gaan komen.
12 april, op donderdag, draait de “diabetische voet” polikliniek. Dr. Bright is iets meer betrokken dan vorige keer en heeft nog enkele testmaterialen in zijn lade liggen. Er
blijken nieuwe enthousiaste verpleegkundigen op deze poli te werken. De verslaglegging in de dossiers is slecht, waardoor het enorm veel tijd kost om zaken uit eerdere consulten terug te vinden. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk kennis over te dragen en de motivatie te bevorderen. Layla deed de testen en het voetonderzoek vóór, de verpleegkundigen moesten het nadoen.
’s Avonds werden we opgehaald door Charles Mensah die inmiddels een florerend eigen bedrijf heeft in orthopedische hulpmiddelen waaronder prothesen en orthesen. In zijn voorraadkamer bleken de materialen voor de orthopedische instrumentmakerij van het ZH, voorradig. We sponsorden elk 250 Euro, waarmee materialen, polypropplaten en lijm werden gekocht en vele orthesen kunnen worden vervaardigd.
Vrijdag 13 april hielden we een interactieve lezing voor ca dertig medewerkers die te maken hebben met diabetische voet.
Zaterdag 14 april gingen we een dagje uit met Sr. Rosina en Peter, de driver, naar Lake Bosomtwe; het grootste meer van Ghana.
Zondag 15 april bezochten we de katholieke kerk aan de overkant vanhet ZH. Dat blijft een belevenis met veel zang en dans. Iedereen ziet er echt op zijn zondags gekleed uit, vaak prachtige zelfgemaakte kleding i.t.t. de armoedige kleding die door de week gedragen wordt.
Maandag 16 april, de laatste dag. We sluiten eerst om 8.30 u aan bij de “staande” meeting die gelukkig nog steeds bestaa, en waarin een medewerker van elke afdeling vertelt wat zich aan zorg en problemen de vorige dag of in het weekend heeft voorgedaan. Ook worden de aantallen patiënten, die gezien zijn, gemeld. De administrateur houdt alles schriftelijk bij in zijn dagboek.
’s Middags met Stephen Amoyah naar Charles Mensah om aan te geven wat hij nodig heeft aan materialen voor fabricage van eerder genoemde ortheses etc. Die materialen worden later die dag afgeleverd op het SJGH. ’s Avonds kwamen Sr. Rosina en Proper afscheid nemen.
17 april vertrokken we vroeg naar het vliegveld.
We hadden weer een boeiende reis gehad naar het SJGH en bij ons afscheid dachten we: er is heel wat bereikt, maar er moet nog veel gebeuren.

Afscheid dr. Paul Rompa

In de kerstbrief van 2017 heeft Dr. Paul Rompa aangegeven dat hij helaas moet stoppen met zijn werkbezoeken aan Ghana. Gelukkig heeft hij kunnen zorgen voor opvolging. Zie hiervoor de onderstaande brief.

Lieve mensen, dit wordt mijn afscheidsbrief.

Na 25 jaar heb ik het werk in mijn geliefde Ghana moeten overdragen, beetje vanwege de leeftijd maar vooral om gezondheidsreden. Zie ook de Kerstbrief 2017.

In Ghana heb ik niet alleen patiënten onderzocht en geopereerd, maar ook een 8-tal Ghanese dokters mede opgeleid tot orthopedisch chirurg. Kernziekenhuis was het St John of God Hospital waar ik in 1994 dr Prosper Moh ontmoette als jong arts, met een sterke wens om ook orthopedisch chirurg te worden, zoals ik. Via de Stichting St John Hospital heeft hij toen zijn academische opleiding in Maastricht mogen maken. Wij bleven intensief met elkaar in contact, en zelfs tijdens zijn opleiding reisde hij in mei en november met mij mee naar Ghana om vrouw en kinderen te zien, en specifieke orthopedische operaties te leren. Na zijn afstuderen kwam hij definitief terug naar Ghana en vestigde zich in het St John of God Hospital.
Samen met hem heb ik heel Ghana afgereisd. We hebben een lokale stichting opgericht ter ondersteuning van het brengen van orthopedische zorg naar het arme noorden: FONOC, (FOundation for Northern Orthopedic Concern), die vanuit Nederland werd gesteund o.a. met een TOYOTA Landcruiser. Onze insteek was om, met het St John of God Hospital als centrum, een keten van orthopedische ziekenhuizen op te richten in Ghana, en dan speciaal in het arme en achtergebleven noorden.In WENCHI (dr Ballu SIbiri), NANDOM (dr Robert Amesiya), BAWKU (dr. Abel Tunis), DUAYAW NKWANTA (dr Samuel Afatsao) en DZODZE (dr Joseph Korpisah) hebben we de orthopedische opleidingen gefinancierd en orthopedische operatiekamers ingericht. Gedeeltelijk ging dit met geld van de Stichting; heel veel heb ik ook zelf bij elkaar gebracht door lezingen voor Rotary’s en crowd funding binnen familie en vrienden etc.

Er is in de laatste 25 jaar dus een mooi orthopedisch netwerk tot stand gekomen in Ghana, nu helemaal in Ghanees beheer. Toch moet dit werk gesteund blijven anders houdt het geen stand. Er is een nationale gezondheidsverzekering, maar die kan zich geen bijzondere uitgaven veroorloven, zoals vervanging van operatietafels, anesthesie-apparaten, IC-bedden etc. etc., laat staan opleiding van lokale artsen. Daarvoor blijft steun van buiten nodig.

Ik ben daarom zeer gelukkig dat ik opvolgers heb gevonden in Nederland, een groepje van 4 orthopedisch chirurgen en 3orthopedisch operatieassistenten met de basis in Arnhem. Zij waren al eerder werkzaam in Kameroen en zijn dus vertrouwd met tropenorthopedie. Ik heb hen geïntroduceerd in Ghana en komende maand gaat de 1e groep zonder mij. Ik introduceer hen hieronder.

Ik wens het nieuwe team veel succes en werkplezier, zoals ik dat zelf ook had. Ik heb vertrouwen in een goede

samenwerking met de collega’s in Ghana. Ik dank de Stichting St John Hospital Ghana voor alle steun die ons project de jaren door heeft mogen ontvangen.Ik wens iedereen een zalig kerstfeest. .

Namens het Hospital en de Stichting wens ik en de uwen een zalig kerstfeest en een in alle opzichten voorspoedig 2019. Marcel Timmers, voorzitter.

Wij danken onze sympathisanten en sponsoren.

Contactgegevens: Adres: Iepenlaan 93, 6241 AD Bunde

Banknr: NL46 INGB 0004 0086 87

Website stichting:  www.orthopedieghana.nl

Telefoon: +31 43 3641165

E mail: orthopedieghana@ilimburg.nl

Website chirurg: www.paulrompa.nl

Wij werken via de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)