27 december 2018

Uitreiking Jan Willem Duijzings patiëntvriendelijk-heidsprijs 2018

(orthopedisch chirurg en waarnemend afdelingshoofd rene ten broeke overhandigt de duijs prijs aan jolanda vliegen, verplegkundige Jolande Vliegen ontvangt De Duijs uit handen van René ten BroekeDit jaar is 'De Duijs', patiëntvriendelijkheidsprijs van Orthopedie voor de vierde keer uitgereikt. Meer over deze prijs en de uitleg waarom Jolanda Vliegen deze op 20 december ontving, lees je hieronder. 

In 2012 overleed Jan Willem Duijzings, een van onze Maastrichtse orthopedisch chirurgen,  na bijna een leven lang te hebben gevochten tegen ernstige, zich elkaar opvolgende ziektes. In al zijn bescheidenheid gaf hij geen ruchtbaarheid aan de vele zware behandelingen die hij moest ondergaan, maar was als dokter juist altijd geïnteresseerd in hoe het de ander verging.

Jan Willem was, als onze senior, een arts die heel dicht bij zijn patiënten stond. In de dagelijkse praktijk bekommerde hij zich heel direct om de zorg voor hen, en zag er op toe dat zij in de ondoorzichtige molen van een groot academisch ziekenhuis niet verloren gingen.

Ook bij allerlei verbeterprojecten was zijn uitgangspunt altijd, of het wel ten goede kwam aan de patiënt, 'wat heeft hij of zij er aan?' Hij sprak staf, assistenten, verpleging en iedereen die zich met de zorg voor hen bezighielden, dan ook regelmatig aan op zaken als patiëntvriendelijkheid en veiligheid.

Als nagedachtenis aan Jan Willem, en om zijn manier van omgaan met patiënten te eren, hebben wij een patiëntvriendelijkheidsprijs ('De Duijs') in het leven geroepen, die wij jaarlijks tijdens de kerstborrel uitreiken aan iemand die zich in zijn of haar werk op bijzondere wijze heeft onderscheiden door patiëntvriendelijkheid en compassie met hen die aan onze zorg zijn toevertrouwd.

In voorgaande jaargangen hebben wij op deze manier de volgende medewerkers gelauwerd:

  • Liesbeth Jutten (2015) voor het toezien op de veiligheid van patiënten bij research, en de zorgvuldigheid in de omgang met patiëntgebonden data.
  • Ger Snijders (2016) als verpleegkundige voor zijn enthousiasmerende manier van zorg, waarbij humor en relativeringsvermogen toegepast werden om patiënten door zware tijden heen te helpen.
  • Vincent Groen (2017), een opleidingsassistent orthopaedie, voor de manier waarop hij met respect en hulpvaardigheid, opleiding en gewetensvolle, empathische zorg voor patiënten wist te combineren.

In 2018 is de prijs ten deel gevallen aan Jolanda Vliegen, een verpleegkundige die al vele jaren op C4 de screening van patiënten op zich neemt, om zowel het perioperatieve als het postoperatieve traject zo patiëntvriendelijk mogelijk te regelen. Door haar immer enthousiasmerende houding , haar bijzondere collegialiteit en haar opgeruimde karakter, neemt zij daarin haar collegae mee in een verfrissende en aanstekelijke manier van patiëntenzorg.

De winnaars van De Duijs-patientvriendelijkheidsprijs van de afgelopen jaren