13 februari 2017

Promotie Bert Boonen

Op 17 februari 2017 promoveert Bert Boonen op het proefschrift “Patient-matched positioning guides in total knee arthroplasty”.

Patiëntspecifieke mallen zijn een relatief nieuwe methode om een totale knieprothese te plaatsen. Hierbij wordt op basis van een MRI- of CT-scan een virtueel operatieplan gemaakt en worden opzetmallen gefabriceerd die dicteren hoe de knie voorbereid moet worden op protheseplaatsing. In dit proefschrift vonden we een kleine reductie in bloedverlies en operatietijd bij gebruik van patiëntspecifieke mallen in vergelijking met de gangbare plaatsingstechniek voor een knieprothese. De kwaliteit van uitlijning, klinische uitkomsten, opnameduur en veiligheid waren niet verschillend. De prothesemaat kon vrij nauwkeurig preoperatief bepaald worden. De techniek is daarom veilig te gebruiken, hoewel de kosteneffectiviteit nog onvoldoende onderzocht is.  Click here for English.

De openbare verdediging van het proefschrift vindt plaats om 10 uur in de aula van Maastricht University.

Promotor: prof.dr. L.W. van Rhijn
Co-promotores: dr. N.P. Kort; dr. P. Emans