15 februari 2018

Parel voor de opleiding orthopedie

Tijdens het auditorenoverleg op maandag 5 februari 2018 is de opleiding tot orthopedisch chirurg in het MUMC+ benoemd tot “parel”. Een 'parel'-opleiding is een opleiding die een voorbeeldfunctie heeft voor andere opleidingen in het MUMC+. De vakgroep orthopedie is benoemd vanwege het inhoudelijke proces waarmee de afdeling de regionale opleiding heeft vormgegeven en vanwege het jaarverslag waarin de vakgroep jaarlijks rapporteert wat er op opleidingsgebied gedaan is.  Proficiat voor allen die betrokken zijn bij de opleiding orthopedie!

Twee andere afdelingen die op 5 februari tot 'parel' werden benoemd vanwege hun opleiding  zijn Longziekten en Neurologie.