Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Lage rugklachten

Veel mensen kampen met lage rugklachten. Het is een van de meest voorkomende aandoeningen in Nederland.
Maar de zorg voor deze groep patiënten is versnipperd en niet erg uniform. Patiënten worden – ook binnen het ziekenhuis – van loket naar loket verwezen. Om de zorg te structureren en toegankelijker te maken zijn het MUMC en zorgprofessionals uit de eerste lijn in 2016 de Stadspoli Rug in Maastricht begonnen, een anderhalvelijnscentrum voor lage rugklachten. De poli is inmiddels bewezen succesvol. Nu is het tijd voor de volgende stap. Onderzoekers van Equalis en de VU hebben deze zomer samen met MUMC en de stadspoli een voorlopersubsidie ontvangen, vanuit de regeling Transparantie over de kwaliteit van zorg, om Samen Beslissen te implementeren bij de Stadspoli Rug.

In dit artikel wordt kort een overzicht gegeven van oorzaken, symptomen, diagnostiek en behandeling van lage rugpijn, maar bovenal wordt een nieuwe
manier van evaluatie, voorlichting, samen beslissen en begeleiden van patiënten met lage rugklachten gegeven met focus op hoe het beste om te gaan met lage rugklachten.

Overgenomen uit Wervelwind 2021-2, ledenblad van de NVVR 'de Wervelkolom' .
Sluit de enquête