19 februari 2019

Ghanese orthopedisch instrumentmakers lopen stage

afscheid van orthopedische instrumentmakers uit ghana in het MUMC+Wiel Wijnen, Stephen Amoah, Heleen staal, James Beniako en Tim Boymans.Op 18 februari 2019 heeft de afdeling orhtopedie  van MUMC+  met een dinertje afscheid genomen van  Stephen Amoah en James Beniako, twee Ghanese orthopedisch instrumentmakers die vijf  weken stage liepen in Nederland. Ze waren bij verschillende orthpedischeinstrumentmakers,  onder andere in Hoensbroek bij Adalante,  in Maastricht bij Livit en in Dordrecht. Ze liepen ook stage  in het MUMC+  bij de afdeling orthopedie waar onder andere  Wiel Wijnen, nurse practioner van de orthopedie en de kinder-gipskamer hen begeleidde. Ze gaan nu terug naar Ghana waar ze beiden werken in het St. John ziekenhuis in Nkwanta. Hun stage is mogelijk gemaakt door de 'Stichting St.-John Hospital Ghana' in Limburg.. www.orthopedieghana.nl).  

In april gaat wederom een team van  Maastrichtse orthopedisch chirurgen en chirurgen in opleiding naar het St. John Hospital in het kader van wederzijdse uitwisseling van ervaring en opleiding.Voor meer informatie over de orthopedie MUMC+ en Ghana lees onze Blogs over de bezoeken aan Ghana van afgelopen jaren.

Wilt u een donatie doen, dan kan dat op het nummer van stichting Kliniek en Wetenschap Orthopedie NL97INGB 0679785914 onder  vermelding van  "Ghana".