4 december 2018

Dr. Heleen Staal benoemd tot voorzitter Centrale Opleidings Commissie MUMC+

heleen staal voorzitter opleidingscommissie MUMC videotraining Orthopedisch chirurg dr. Heleen Staal zal in de loop van 2019 aantreden als nieuwe voorzitter van de Centrale Opleidingscommissie van het MaastrichtUMC+ (COCM). Op 28 november jl. werd zij in deze prestigieuze functie benoemd vanwege haar vernieuwende ideeën met betrekking tot de medisch specialistische opleidingen. Zo introduceerde zij als opleider orthopedie een videocamera in de OK en in de spreekkamer om de communicatie te trainen. Ook ten aanzien van het individualiseren van de medische opleiding en ten aanzien van regionale samenwerking nam zij al veel vernieuwende initiatieven. 

De COCM vervult een regierol bij het bevorderen en handhaven van een optimaal en veilig opleidingsklimaat voor de 27 medische vervolgopleidingen in het MUMC+. Heleen Staal zal na een overgangsperiode per september de voorzittershamer overnemen van haar voorganger professor dr. M. De Haan.