6 december 2019

Blauwe zorg in de wijk

In het kort 
 
ALLIANTIE SANTÉ
De zorgaanbieders en financ  iers in de regio Maastricht-Heuvelland hebben zich in 2013 verenigd in het bestuurlijk netwerk ‘AlliantieSanté’. Initiatiefnemers van de Alliantie zijn het MaastrichtUMC+, VGZ, ZIO ZorginOntwikkeling, Envida, GGD Zuid - Limburg, Gemeente Maastricht, Mondriaan, ,Burgerkracht imburg en Maastricht University.De afgelopen jaren zijn toegetreden: Levanto, Radar, Leger des Heils, MET ggz, Xonar, Trajekt en Zorgbelang Limburg.
 
AMBITIE
De bestuurders in de Alliantie hebben een manifest ondertekend met de missie ‘Meer gezondheid per euro’. Hieruit spreekt de ambitie om de beschikbare middelen voor gezondheid en zorg in Maastricht- Heuvelland zo goed en effectief mogelijk in te zetten. De bestuurders delen het standpunt dat goede, toegankelijke en betaalbare zorg alleen op lange termijn geleverd kan worden in samenwerking tussen burgers, aanbieders en financiers.
 
BLAUWE ZORG OP DE JUISTE PLEK
Aan de ambitie van Alliantie Santé ligt het gedachtengoed Blauwe Zorg ten grondslag. Blauwe zorg is er op gericht een beweging naar duurzame zorg in gang te zetten bij bestuurders, managers, professionals en burgers. Blauwe Zorg werd in 2013 gestart met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om zorg in de wijk te optimaliseren. Inmiddels is het een landelijk voorbeeld van samenwerking in de regio onder het motto 'De juiste zorg op de juiste plek’.
 
SAMEN AAN DE SLAG

De afgelopen jaren zijn er door de betrokken partners van de Alliantie diverse gezamenlijke initiatieven en interventies gestart in Maastricht-Heuvelland.  De samenwerking binnen de Alliantie richt zich vooral op de volgende speerpunten:

- Ouderenzorg

- GGZ

- Sociaal Domein

- Transmurale Zorg

- Farmacie 

Deze thema’s zijn een logisch gevolg van de analyse waar de grootste zorgkosten zich bevinden, waar de regionale, demografische ontwikkeling een focus leggen én waarde kwaliteit voor de patiënt/ burger het meest te verbeteren valt.

Blauwe Zorg op de juiste plek werkt aan een regionale cultuurverandering op drie niveaus: bij de bestuurder/manager, bij de zorgprofessional en bij de burger zelf.

In dit magazine komen de bestuurders, financiers en ook de professionals en burgers aan het woord die u informeren over deze samenwerking en de resultaten.

Lees meer